Välkomna till oss!

Välkomna till en aktiv förening, som värnar om konstnärligt skapande!

RSS-ÖS är en ideell förening, som värnar om det konstnärliga uttryckssättet och värdesätter kreativt arbete.

Vårt motto: Gammalt möter Nytt, visar att vi gärna ser att gammalt hantverk får plats bredvid det  moderna.

Årligen anordnar vi ett antal utställningar, där vi visar och säljer våra alster.