Om Föreningen

Styrelse

Ordförande
Agneta Nilsson
Långgatan 20, 27331 Tomelilla
0417-108 48, 0722 02 80 58
roy.agn@telia.com

Vice Ordförande
Leif Persson

Sekreterare
Katarina Eliasson

Vice Sekreterare
Anita Ekenstierna

Kassör
Gunnel Kindstedt

Suppleanter
Caroline Grön
Bengt Sundén

Revisor
Roy Nilsson

Valberedning
Styrelsen RSS