Bli Medlem

Redig Skånsk Slöjd är en förening som vänder sig till slöjdare, konsthantverkare och konstnärer. 
Du som värdesätter hög kvalitet på det konstnärliga arbetet, är engagerad inom någon form av skapande och
vill vara med i en kreativ gemenskap är välkommen att söka medlemskap i Redig Skånsk Slöjd.

Föreningen bildades 2004, och leds av en styrelse. Vi träffas på medlemsmöten ett par gånger per år för att
diskutera föreningens verksamhet och planera vilka utställningar som kan vara intressanta för oss.
Gemensamt anordnar vi utställningar, där vi visar och säljer våra verk.

Medlemmarna är en härlig blandning av människor som arbetar med allt från nålbindning och tovning till

gobelin-vävning och samiskt inspirerad knivslöjd, keramik, silversmide samt träslöjd m.m.Om du tycker om slöjd
och vill stötta vår förening

Då är du hjärtligt välkommen att bli en stödjande medlem.
För 2024 är avgiften 100 kr och den betalas till BG 5749-5509.


Med stödmedlemmar kan föreningen bland annat ordna fler utställningar och aktiviteter, både för allmänheten och för sina medlemmar.


Om du är slöjdare och vill bli medlem

Medlemskapet ger:

  • Kontakt och gemenskap med andra slöjdare, som bland annat kan ge inspiration till nya kreationer, någon att dela en utställningsplats med eller få tips om utställningar, marknader och hantverksbutiker av.
  • Presentation på föreningens hemsida, som besöks både av olika arrangörer och butiksägare som letar efter utställare och av privatpersoner som vill köpa unikt hantverk.
  • Möjlighet att ställa ut på föreningens välbesökta årliga utställning, i september/oktober på Tranesgården i Skåne-Tranås. Föreningen strävar efter att kunna erbjuda utställningen gratis till sina medlemmar.
  • Tillfällen att dela sitt hantverk på föreningens sociala medier, som även den besöks av både arrangörer och privatpersoner. Här kan medlemmarna dela information om utställningar de ska medverka på, vilket kan locka fler besökare.
  • Ett kontaktnät av andra hantverkare, som kan hjälpas åt att sprida information om varandra och om föreningen.
med mera!

Redig Skånsk Slöjd har ansökan öppen för medlemskap under hela året. Medlemsavgift för samma år som ansökan betalas om ansökan godkänns mellan januari och augusti, och för nästkommande år om ansökan godkänns mellan september och december.
Medlemsavgiften för 2024 är 250 kr och betalas in i samband med godkänd ansökan.
(Se längst ned på sidan för fullständiga regler för medlemskap.)

Skriv lite om dig själv, ditt hantverk och bifoga minst 5 aktuella bilder på dina alster och skicka det till: rss@rss-os.se
Aktivt medlemskap får du efter att ansökan godkänts hos styrelsen genom att minst 5 av alstren blivit godkända.

Familjemedlemskap

Om flera personer i samma familj är medlemmar i föreningen ges det en rabatt på medlemsavgiften.


Ett konstverk är en egen värld i sig som avspeglar sinnesupplevelser och känslor från konstnärens värld.
/ Hans Hofmann

I ett konstverk finns alltid ett oåtkomligt odefinierbart element som ger det dess vitalitet, dess magiska kraft att stegra livskänslan.
/Herbert Read

Regler och kvalitetskrav för medlemskap och utställningsverksamhet.

Antagna vid föreningens årsmöte 2004-03-16
Reviderade och beslutade av styrelsen 2011-01-25
På nytt reviderade och beslutade av styrelsen 2014-07-24
Justerade av årsmötet 2015.

  • För medlemskap krävs att sökande arbetar i egen verksamhet, utan anställda med slöjd, konsthantverk och konst. Fullt medlemskap innebär att sökande har fått sina alster granskade och godkända av en jury, utsedd av styrelsen. Enbart stödjande medlem äger ingen rätt till utställningsverksamhet i föreningens regi.
  • Alstren skall vara av hög kvalitet såväl i tillverkning som i material. Kvalitet, arbetstid och prissättning skall ligga i paritet med varandra. Prisdumpning får inte ske, inte heller realisation av alster.
  • För att få deltaga i utställningar anordnade av RSS skall utställningsavgift betalas inom fastställd tid.
  • Utställare svarar själv för alla tillkommande kostnader som skatter och försäkringar i samband med utställningen.