Bli Medlem

Redig Skånsk Slöjd är en förening som vänder sig till slöjdare, konsthantverkare och konstnärer. 
Du som värdesätter hög kvalitet på det konstnärliga arbetet är välkommen att söka medlemskap i Redig Skånsk Slöjd.

Föreningen bildades 2004, och leds av en styrelse. Vi träffas på medlemsmöten ett par gånger per år för att diskutera föreningens verksamhet och planera vilka utställningar som kan vara intressanta för oss.
Gemensamt anordnar vi utställningar, där vi visar och säljer våra verk.
Vad gäller medlemmarna är de en härlig blandning av människor som arbetar med allt från nålbindning och tovning till gobelin-vävning och samiskt inspirerad knivslöjd, keramik, silversmide samt träslöjd m.m.Om du tycker om slöjd
och vill stötta vår förening

Då är du hjärtligt välkommen att bli en stödjande medlem.
För 2023 är avgiften 100 kr och den betalas till BG 5749-5509.


Om du är slöjdare och vill bli medlem

Aktivt medlemskap får du efter ansökan hos styrelsen genom att visa upp minst 5 godkända alster.
Skriv lite om dig själv, ditt hantverk och bifoga några aktuella bilder på dina alster och skicka det till: rss@rss-os.se

Medlemsskapet ger en presentation på föreningens hemsida, kontakt och gemenskap med andra slöjdare samt möjlighet att ställa ut gratis på föreningens årliga utställning i september/oktober på Tranesgården i Skåne-Tranås.

Medlemsavgiften för 2023 är 250 kr och betalas in i samband med godkänd ansökan.


Regler och kvalitetskrav för medlemskap och utställningsverksamhet.

Antagna vid föreningens årsmöte 2004-03-16
Reviderade och beslutade av styrelsen 2011-01-25
På nytt reviderade och beslutade av styrelsen 2014-07-24
Justerade av årsmötet 2015.

  • För medlemskap krävs att sökande arbetar i egen verksamhet, utan anställda med slöjd, konsthantverk och konst. Fullt medlemskap innebär att sökande har fått sina alster granskade och godkända av en jury, utsedd av styrelsen. Enbart stödjande medlem äger ingen rätt till utställningsverksamhet i föreningens regi.
  • Alstren skall vara av hög kvalitet såväl i tillverkning som i material. Kvalitet, arbetstid och prissättning skall ligga i paritet med varandra. Prisdumpning får inte ske, inte heller realisation av alster.
  • För att få deltaga i utställningar anordnade av RSS skall utställningsavgift betalas inom fastställd tid.
  • Utställare svarar själv för alla tillkommande kostnader som skatter och försäkringar i samband med utställningen.