Välkommen

Redig Skånsk Slöjd (RSS) är en ideell förening
som värnar om det konstnärliga uttryckssättet
och värdesätter kreativt arbete.

Årligen anordnar vi ett antal utställningar,
där vi visar upp och säljer våra alster.

Gammalt möter Nytt

är vårt motto som visar att vi gärna ser att gammalt
hantverk får plats bredvid det moderna.

Följ oss gärna!

där vi lägger in kommande utställningar och annan information vad som
händer i föreningen.

där vi lägger upp bilder på medlemmarnas hantverk.