Claes-Göran Sandqvist

0705 26 09 98
Grevievägen 96
245 91 Staffanstorp
karin.claes.sandqvist@telia.com

Claes Smeʼ – en smed av tredje generationen. Från barnsben har han lärt sig yrket och tagit kunnandet in i konstrummet.

Claes Smeʼ – skapar moderna konstverk av järn som både kan njutas av ögat och brukas i vardagen

Jag har under många år smitt föremål genom att återanvända rälsspik. Utmaningen har varit i att finna nya användningsområden för rälsspiken

Rälsspiken smids ut till olika längder och formas till olika föremål, huvudet på spiken förblir oförändrat. Alster smidda av rälsspik är bland annat ljuskronor, ljusstakar, fruktskålar och skulpturer

Föremålen är linoljebrända enligt gammal metod, som medför att järnets karaktär bibehålles.

Utöver föremål av rälsspik har jag intresse av att smida för att skapa olika strukturer och upplevelser.

Uppskattade alster är även de olika föremålen inom inrednings- och bruksföremålssmide t.ex. handtag, ampelhängare, gardinstångshållare och krokar med olika former och för olika ändamål.