Kristina Forshufvud

0708-35 79 35
www.krissekeramik.se
Facebook: Krisse keramik

Jag har haft keramiken som hobby med egen drejskiva och ugn sedan 2017.
Innan dess gick jag kvällskurser på Folkuniversitetet.
Till största delen drejar jag bruksföremål i stengodslera. Jag tycker om att dekorera och inspireras bland annat av dekorer från äldre bruksföremål. Det är mycket som kan påverka resultatet i förloppet från lerklump till färdigt objekt. Till exempel kan samma glasyr bli helt olika beroende på ugnstemperaur, lera eller hur tjockt man har glaserat. Man kan inte styra in i minsta detalj.
Hela processen är spännande men naturligtvis uppskattar jag vissa arbetsmoment mer än andra.
Hantverk kräver spontanitet, fokusering, tålamod, noggrannhet och erfarenhet. Helheten ger mig glädje, tillfredsställelse och lust att jobba vidare.

För närvarande har jag inget försäljningsställe men det går bra att kontakta mig om man är intresserad av min keramik.