Bli Medlem

Om du är slöjdare och vill bli medlem

Då är du välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen. Eftersom vi värnar om att våra medlemmar skall hålla hög kvalité på sina slöjdprodukter så måste man lämna in några arbetsprov som skall godkännas av styrelsen innan man kan få fullt  medlemskap.  Se regler längst ned på sidan.

Om du tycker om slöjd och vill stötta vår förening

Då är du hjärtligt välkommen att bli stödjande medlem. För 2018 är avgiften 100 kr och den betalas till bg 5749-5509.

 

Regler för medlemskap

Regler och kvalitetskrav för medlemskap och utställningsverksamhet.

Antagna vid föreningens årsmöte 2004-03-16
Reviderade och beslutade av styrelsen 2011-01-25
På nytt reviderade och beslutade av styrelsen 2014-07-24
Justerade av årsmötet 2015

 1. Fullt medlemskap innebär att sökande har fått sina alster granskade och godkända av en jury, utsedd av styrelsen.
  För medlemskap krävs att sökande arbetar i egen verksamhet, utan anställda med slöjd, konsthantverk och konst.
  Enbart stödjande medlem äger ingen rätt till utställningsverksamhet i föreningens regi.
 2. Alstren skall vara av hög kvalitet såväl i tillverkning som i material.
  Kvalitet, arbetstid och prissättning skall ligga i paritet med varandra.
  Prisdumpning får inte ske, inte heller realisation av alster.
 3. För att få deltaga i utställningar anordnade av RSS skall utställningsavgift betalas inom fastställd tid.
 4. Utställare svarar själv för alla tillkommande kostnader som skatter och försäkringar i samband med utställningen.