Hem

Välkomna till en aktiv förening, som värnar om konstnärligt skapande!

RSS (Redig Skånsk Slöjd) är en ideell förening, som värnar om det konstnärliga uttryckssättet och värdesätter kreativt arbete.

Vårt motto: Gammalt möter Nytt, visar att vi gärna ser att gammalt hantverk får plats bredvid det  moderna.

Årligen anordnar vi ett antal utställningar, där vi visar och säljer våra alster.

Affisch2017