Bo Lif

0705 81 23 44
Rävstigen 8
273 55 Brösarp

Slöjden enligt gammal teknik. Föremål tillverkas även på beställning.