Anders Angel

Telefon: 0766-50 90 81
Mail: anders.angel46@gmail.com

Mitt hantverk präglas av återbruk såsom textil, tidningar och videoband vilka är de
vanligaste materialen jag använder.
Skapandet är för mig en form av välmående.
Köp gärna mina alster men gå hellre en kurs (4 tim.) och bli inspirerad.